روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 8 و ارتقاء مهارت شهرستان علی اباد کتول با امام جمعه شهرستان دیدار کردند.‏


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای ارتقا مهارت علی آباد کتول  ، روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای  شماره 8 و  ارتقاء مهارت شهرستان علی اباد کتول  با امام جمعه شهرستان دیدار و گفتگوکردند.

بنابراین گزاارش در این دیدار آقایان مهاجر و  شیرآبادی به ترتیب روسای مراکز آموزش فنی وحرفه ای شماره 8 و ارتقا مهارت علی آباد کتول   با بیان اهمیت و جایگاه روحانیت ، هر یک  عملکرد و  فعالیتهای مراکز خود را تشریح کردند و  گفتند: با توجه به ارادت  به مقام روحانیت و جایگاه ارزشمند امام جماعت در باورهای دینی ما ، بر خود لازم دانستند که برای دیدار با امام جمعه شهرستان و  ارایه ¬گزارش عملکرد  و استفاده از رهنمودهای ایشان، به حضور ایشان برسند.        

مهاجر مهارت آموزی و توسعه کار آفرینی جوانان را امری مهم برشمرد و گفت: در این شهرستان دو مرکز  مهارت آموزی دولتی و آموزشگاه های آزاد بخش خصوصی در شهرستان  وجود دارد که می توانند در زمینه مهارت آموزی جوانان و ایجاد بستر اشتغال برنامه ریزی داشته باشند.     

شیرآبادی ضمن  تشریح طرح های کارآموزی در محیط کار واقعی و کارورزی دانش اموختگان دانشگاه درخواست تشریح این طرح ها از طریق تریبون نماز جمعه را داشت. 

در ادامه این دیدار  امام جمعه شهرستان علی اباد کتول با بیان اهمیت ایجاد بستر اشتغال ، از مهمترین برنامه های دولت ایجاد رونق اقتصادی و بستر سازی اشتغال برای مردم را برشمرد.      

  حجة¬السلام والمسلمین شاهچراغی اظهار داشت: مراکز مهارت آموزی باید دائم مورد ارزیابی قرار گیرند و نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی شود تا وضعیت آنها بروز و همیشه مطلوب باشد و همچنین تبلیغات ، معرفی افراد موفق به جامعه و در اختیار قرار دادن تسهیلات توسط دولت و مسئولین  نیز باید مورد توجه بیشتر  قرارگیرد.

تعداد بازدید کل :‌370
یکشنبه 6 بهمن سال 1398
مصادف با 1441/05/30 هجری قمری
مصادف با 2020/01/26 میلادی

: مناسبت امروز
- سالروز حماسه مردم آمل