برگزاری جلسه شورای اداری در مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارتقا مهارت شهرستان علی آباد کتول


به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی وحرفه ای  ارتقاء مهارت علی آباد کتول  پیرو جلسه شورای اداری اداره کل مورخ 96/09/18  شیرآبادی رئیس مرکز در جلسه شورای اداری مورخ 96/09/20 که در مرکز ارتقاء مهارت برگزار گردید نسبت به مسائل مهم مطرح شده در جلسه شورای اداری استان که لازم به اجرا  از طرف کارکنان بود  سخنانی ایراد داشت .

وی  دراین جلسه  خصوص اهمیت بیمه تکمیلی و ثبت نام پرسنل ، صداقت و برخورد  درست در محیط کار با همکاران و ارباب رجوع  ، ثبت به موقع ورود و خروج کارکنان در سیستم چارگون ،  پیگیریهای جدی در طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی  سخنانی را ارائه کرد ودر پایان همکاران نظرات و پیشنهادات خودرا ارائه نمودند .

تعداد بازدید کل :‌516
دوشنبه 7 مهر سال 1399
مصادف با 1442/02/10 هجری قمری
مصادف با 2020/09/28 میلادی

: مناسبت امروز
- روز آتشنشانی و ایمنی - شهادت سرداران اسلام