نشست رییس مرکز ارتقاء مهارت شهرک صنعتی علی آباد با مسئولین ادارات


به گزارش روابط عمومی مرکز ارتقا مهارت شهرک صنعتی علی آباد، این نشست در روز سه شنبه 23 خرداد 1396 با حضوررئیس مرکز ارتقا مهارت شهرک صنعت علی آباد و مسئولین ادارات درخصوص طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و طرح کارآموزی در محیط واقعی کار در محل مرکز ارتقاء مهارت شهرک صنعتی علی آ باد برگزار شد.

تعداد بازدید کل :‌253
یکشنبه 6 بهمن سال 1398
مصادف با 1441/05/30 هجری قمری
مصادف با 2020/01/26 میلادی

: مناسبت امروز
- سالروز حماسه مردم آمل